Ponúkame Vám komplexnú správu Vášho domu po stránke technickej a ekonomickej. Zabezpečujeme právne a poisťovacie služby v tejto oblasti, tiež možnosť využitia služieb realitnej kancelárie.
Výhodou malého počtu spravovaných domov je, že nám umožňuje sa venovať problematike každého domu osobitne s dostatkom času. Takýto spôsob správy vyhovuje nám aj našim klientom. Spolupracujeme s vlastníkmi a dbáme na ich požiadavky odsúhlasené na zhromaždeniach vlastníkov.

Ponúkame:
časť správy - zabezpečenie služieb spojených s užívaním a prevádzkou nehnuteľnosti:
- zmluvné zabezpečenie dodávky vody , plynu, elektrickej energie a tepla
- 24 hodinovú havarijnú službu
- drobné opravy
- upratovanie, zimnú údržbu
 
technická časť - zabezpečenie odborných prehliadok vyhradených zariadení v zmysle platnej legislatívy - zákon č.508/2009
- odstraňovanie porúch zistených po odborných prehliadkach
- zabezpečenie veľkých opráv výberovým konaním a bežných opráv domu podľa požiadaviek vlastníkov
- zabezpečenie dokumentov PO a BOZP
 
ekonomická časť - vedenie ekonomickej agendy a vyúčtovania ročných nákladov v zmysle platnej legislatívy

Cena za správu domu : 7,- € /byt/ mesiac
pri domoch s malým počtom bytov a nebytových priestoroch sa cena stanovuje individuálne po dohovore.
 
nie sme platcovia DPH