V spolupráci s CENTROM pre spoločenstvá a správu domov Vám ponúkame nový, komplexný, ekonomický program "SPRÁVCA EURO". 

Tento spoľahlivý počítačový program pre vedenie ekonomiky domu uľahčuje prácu správcovi a je nevyhnutný pri správe väčšieho počtu bytov.

V súčasnosti používa tento nový program asi sto správcov, hlavne spoločenstvá vlastníkov bytov a menší správcovia. Jeho výhodou je jednoduchosť a zrozumiteľnosť, poskytuje celkový obraz o ekonomike domu, nevyžaduje náročné počítačové zariadenia a je cenove prístupný pre všetky spoločenstvá a správy. Cena závisí od počtu priestorov v dome. Okrem samotného programu poskytujeme aj poradenstvo podľa potrieb klientov, najčastejšie pri zavádzaní programu a pri ročnom vyúčtovaní nákladov.
 
Počítačový program SPRÁVCA EURO obsahuje:
časť účtovnú: túto časť musia viesť všetky spoločenstvá vlastníkov bytov zo zákona,
časť správy - táto obsahuje: evidenciu bytov a nebytových priestorov, ich plôch, vlastníkov a meračov energií, mesačné predpisy platieb pre jednotlivé priestory, 
evidencia úhrad vlastníkov do fondu opráv a na prevádzku domu, ročné vyúčtovanie nákladov na spoločné priestory domu.
Pri legislatívnych zmenách tieto zakomponujeme. V prípade záujmu o naše služby resp. o program SPRÁVCA EURO poskytneme základné informácie na tel. linke 02/54433590 každý pracovný deň od 13 -15hod.

Zároveň Vám ponúkame konzultácie ohľadne založenia spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov, konzultáciu pri zavedení komplexného ekonomického PC programu a poradenstvo pri jeho používaní.